bandera catalana banderaEspa bandera anglesa
vinos de calidad productos gourmet experiencia y sabor cata de vino precio y calidad productos de proximidad sabor de la tierra de la tierra a la mesa vinos de alta calidad de la tierra a la mesa vino de Tarragona cosecha Malondro

Avís legal


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i com a propietària d'aquest lloc web, CELLER MALONDRO informa als seus usuaris que la seva denominació social és CELLER MALONDRO, inscrita al Inscrita la Registre Mercantil de Tarragona al tom 2583, foli 47, full número T-42305 , inscripció 1ª, i que el seu domicili social es troba al carrer Miranda, 27 - 43360, Cornudella de Montsant,Tarragona.


1. Condicions d'accés

L'accés i utilització de qualsevol dels serveis d'aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l'acceptació tant de les condicions d'ús que es descriuen en aquest avís legal com de la política de protecció de dades de caràcter personal de CELLER MALONDRO.

Per a qualsevol dubte, consulta o sol · licitud, CELLER MALONDRO posa a disposició dels seus clients i usuaris diferents mitjans de contacte per comunicar-se amb el seu Departament d'Atenció al Client.


2. Exoneració de responsabilitat per interrupció, error o modificació de continguts

CELLER MALONDRO compta entre les seves prioritats fer tot el possible perquè la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada en tot moment, i l'accés al lloc lliure d'interrupcions, avaries o desconnexions. Tanmateix, CELLER MALONDRO no pot garantir l'absència total d'errors ni en els seus continguts ni en el bon funcionament del sistema, de manera que no assumeix cap responsabilitat derivada de la possible falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines ni tampoc respecte del dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris oa un tercer una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant l'accés a aquest lloc.

De la mateixa manera, CELLER MALONDRO es reserva el dret de modificar, suprimir o afegir, sense previ avís, excepte en el cas de les garanties expresses de privacitat i confidencialitat, qualsevol de les informacions i serveis continguts en el seu lloc web, i la seva configuració o ubicació en el lloc. Pel que fa a informacions pertanyents a terceres persones a les quals aquest lloc web permet accés, CELLER MALONDRO no es fa responsable de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció (textos, imatges i altres dades a Internet).


3. Propietat intel · lectual

CELLER MALONDRO és una marca registrada i es prohibeix l'ús no autoritzat del seu nom, marca o logotip.

Tot el contingut d'aquest lloc web (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, disseny, programari i qualsevol altre material) és propietat de CELLER MALONDRO o, si escau, de tercers, i tots els drets de propietat industrial i intel · lectual estan reservats. L'usuari pot visualitzar el contingut d'aquest lloc web, imprimir, copiar i emmagatzemar únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat, i queda terminantment prohibida la seva utilització i distribució amb fins comercials, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Tanmateix, CELLER MALONDRO autoritza expressament l'establiment d'enllaços, hipervincles o links a qualsevol de les pàgines d'aquest lloc web des de llocs web de tercers sempre que no perjudiquin cap manera el bon nom comercial o la imatge de CELLER MALONDRO, dels seus proveïdors o dels seus clients.

CELLER MALONDRO autoritza també l'esment dels seus continguts en llocs web de tercers sempre que es tracti d'una reproducció parcial, el contingut no sigui modificat, s'expliciti clarament la propietat de CELLER MALONDRO i aquesta reproducció vagi sempre acompanyada d'un enllaç d'hipertext a la pàgina on es troba el contingut original, de manera que l'usuari percebi en el seu navegador que, en accedir-hi, està entrant a la URL de CELLER MALONDRO.


3. Confidencialitat de les dades personals

Les dades facilitades pels usuaris han de ser pròpia i certa. L'usuari és l'únic responsable de la falsedat o inexactitud de les informacions facilitades que puguin causar dany o perjudici a CELLER MALONDRO oa tercers.

Per la seva part, i de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, CELLER MALONDRO garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals facilitades pels usuaris, els quals seran incorporades a un fitxer automatitzat i utilitzats única i exclusivament per a les finalitats indicades. Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel · lació de les dades.

CELLER MALONDRO declara no utilitzar cookies per a l'obtenció de dades personals. CELLER MALONDRO només utilitza cookies per emmagatzemar informació tècnica amb la finalitat de facilitar la navegació i l'accessibilitat del lloc web.


4. Conclusió

CELLER MALONDRO podrà, en qualsevol moment, revisar els termes i condicions que es troben en aquest Avís Legal mitjançant l'actualització d'aquesta pàgina.

CELLER MALONDRO perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.